PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیورهای سماست .SAMSATصفحه ها : 1 [2]

 1. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD1200_SUPER_LEDF_GMورژنV02.82 بتاریخ 2017/09/26
 2. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD1200_SR ورژنV02.82 بتاریخ2017/09/26
 3. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل TL100_LEDF_GM ورژنV20.05بتاریخ 2017/09/26
 4. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD60MINI_LEDF_GMورژنV2.20 بتاریخ 2017/09/26
 5. نرم افزار جدید رسیور samsat مدلHD5100Super_LEDF_MKورژنV37.44 بتاریخ 2017/09/26
 6. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD5100_LED_RTورژنV37.44بتاریخ 2017/09/26
 7. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD5100_LED_MKورژنV37.44بتاریخ 2017/09/26
 8. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD5000_LED_MK ورژن V37.44 بتاریخ 2017/09/26
 9. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD700_VFD_MKورژنV37.44بتاریخ 2017/09/26
 10. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD650SUPER_VFD_RTورژنV37.44 بتاریخ2017/09/26
 11. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD650 VFD_RTورژنV37.44بتاریخ 2017/09/26
 12. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD60MINI_LEDF_GMورژنV37.44 بتاریخ 2017/09/26
 13. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 90 PLUS به تاریخ 2017.09.28
 14. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل MINI HD 5500 به تاریخ 2017.09.28
 15. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 2000 GALAXY به تاریخ 2017.09.28
 16. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD600
 17. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD650
 18. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD650 SUPER
 19. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD700
 20. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD5000
 21. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD5100
 22. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat MINI HD5100Super
 23. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD1200
 24. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD500 SUPER
 25. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD600 SUPER
 26. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD1200 SUPER
 27. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat TL500
 28. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat TL100
 29. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD40 MINI
 30. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD60 MINI
 31. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD1200 MINI
 32. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat HD4100SUPER
 33. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat 100HD
 34. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading samsat 100UHD
 35. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل MINI HD 3500 SUPER به تاریخ 2017.10.30
 36. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 90 PLUS به تاریخ 2017.10.30
 37. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 2000 GALAXY به تاریخ 2017.10.30
 38. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل MINI HD 5500 به تاریخ 2017.10.30
 39. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 50 TITAN به تاریخ 2017.10.31
 40. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 60 TITAN به تاریخ 2017.10.31
 41. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 90 TITAN به تاریخ 2017.10.31
 42. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل MINI HD 3500 به تاریخ 2017.10.31
 43. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 50 TITAN MINI به تاریخ 2017.10.31
 44. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل 2500HD به تاریخ 2017.10.31
 45. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 2000 GALAXY به تاریخ 2017.11.07
 46. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل MINI HD 3500 SUPER به تاریخ 2017.11.07
 47. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 90 PLUS به تاریخ 2017.11.07
 48. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل MINI HD 5500 به تاریخ 2017.11.07
 49. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل 100HD_LEDF_GM (V20.05)_Dream به تاریخ2017.11.07
 50. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD60MINI_LEDF_GM (V20.05)_Dream به تاریخ 2017.11.07
 51. اختصاصی لیست کانال اماده برای samsat hd800
 52. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل FTA 200 DELUX HD به تاریخ 2017.11.14
 53. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 50 PLUS به تاریخ 2017.11.14
 54. نرم افزار جدید رسیور samsatمدل FTA 200 DELUX HDبه تاریخ 2017.11.14
 55. نرم افزار جدید رسیور samsatمدل 200 DELUX HD MINIبه تاریخ 2017.11.14
 56. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 50 TITAN بتاریخ:2017/11/25
 57. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 60 TITAN بتاریخ:2017/11/25
 58. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 90 بتاریخ:2017/11/25
 59. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 90 TITAN بتاریخ:2017/11/25
 60. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل MINI HD 3500 بتاریخ:2017/11/25
 61. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 50 TITAN MINI بتاریخ:2017/11/25
 62. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل 2500HD بتاریخ:2017/11/25
 63. فایل BOOT برای مشکلات نرم افزاری رسیور samsat مدل HD 2000 GALAXY بتاریخ:2017/11/25
 64. فایل BOOT برای مشکلات نرم افزاری رسیور samsat مدل MINI HD 5500 بتاریخ:2017/11/25
 65. فایل BOOT برای مشکلات نرم افزاری رسیور samsat مدل HD 90 PLUS بتاریخ:2017/11/25
 66. نرم افزار جدید رسیورsamsatمدل SAMSAT HD 5200 SUPER _V2.06به تاریخ8/12/2017
 67. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 1300 MINI ورژن V9.10.18 به تاریخ 2017/12/14
 68. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD90-90mini ورژن V2.25 به تاریخ 2017/12/14
 69. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 5200 SUPER PLUS ورژن V2.06 به تاریخ 2017/12/14
 70. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 2400 MINI ورژن V2.06 به تاریخ 2017/12/14
 71. نرم افزار جدید رسیور samsatمدل samsat mini hd 5100 super به تاریخ 17/12/2017
 72. نرم افزار جدید رسیور samsatمدل samsat hd600 super به تاریخ 17/12/2017
 73. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل Samsat_HD-90-90-mini_V2.27به تاریخ 1/1/2018
 74. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل SAMSAT HD 5200 SUPER. V208به تاریخ 1/1/2018
 75. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل HD 80 MINI ورژن v8به تاریخ 2018/01/08
 76. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل samsat 2300 به تاریخ 2018/01/11
 77. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل samsat 2300 به تاریخ 2018/01/11
 78. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل samsat 1300 به تاریخ 2018/01/11
 79. نرم افزار جدید رسیور samsat .مدل samsat 1300 به تاریخ 2018/01/11
 80. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل samsat 300 به تاریخ 2018/01/11
 81. نرم افزار جدید رسیور samsat .مدل samsat 300 به تاریخ 2018/01/11
 82. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل 5200 ورژن v210 به تاریخ 12/01/2018
 83. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD-90-90-mini ورژن v227 به تاریخ 12/01/2018
 84. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD_1400_MINI به تاریخ 12/01/2018
 85. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل GALAXY 75HD به تاریخ 12/01/2018
 86. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل GALAXY 75HD MINI به تاریخ 12/01/2018
 87. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل 5100 super به تاریخ 12/01/2018
 88. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD_2400_MINI به تاریخ 12/01/2018
 89. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD60MINI_LEDF_GM به تاریخ 2018/01/15
 90. نرم افزار جدید رسیور samsatمدل samsat hd 2000 galaxyبه تاریخ 15/1/2018
 91. نرم افزار جدید رسیور SAMSATمدل GX6621_Super-plus_Samsatبه ورژنV210 تاریخ 16/1/2018
 92. نرم افزار جدید رسیور SAMSATمدل GX6621_Super_Samsatبه ورژنV210 تاریخ 16/1/2018
 93. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل nocard_samsat_hd1200_mini_gm به ورژن v0333_ تاریخ 16/1/2018
 94. نرم افزار جدید رسیور samsatمدل samsat 1400_mini__به تاریخ 19/1/208
 95. نرم افزار جدید رسیور samsatمدل samsat 2400_mini__به تاریخ 19/1/208
 96. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل 90 PLUSبه تاریخ 2018/01/24
 97. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD60MINI_V2به تاریخ 2018/01/24
 98. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD60MINI_V1به تاریخ 2018/01/24
 99. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل 100HD_LEDF_GMبه تاریخ 2018/01/24
 100. نرم افزار جدید رسیور samsat مدلMINI HD 3500 SUPERبه تاریخ 2018/01/24
 101. نرم افزار جدید رسیور samsatمدل gx6621_super_samsat_mini_hd_5200_superبه ورژن v211تاریخ 24/1/2018
 102. نرم افزارجدید رسیوSAMSATمدلgx6605S_classic_Samsat_HD-90-_V2.28 به تاریخ24/1/2018
 103. نرم افزارجدید رسیوSAMSATمدلgx6605S_classic_Samsat_HD--90-mini_V2.28 به تاریخ24/1/2018
 104. نرم افزارجدید رسیو samsat مدل mini_hd1300_super ورژن v10.01.23 به تاریخ 2018/01/26
 105. فایل فلاش رسیور samsat مدل SAMSAT HD60 MINI
 106. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ستSAMSAT_HD 500 SUPER
 107. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ستSAMSAT_HD 600 SUPER
 108. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ست SAMSAT_HD 1600
 109. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ست SAMSAT_HD 4100 SUPER
 110. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ستSAMSAT_HD 5100 MINI SUPER
 111. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ستSAMSAT_HD 40 MINI
 112. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ستSAMSAT_1200 HD
 113. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ستSAMSAT_HD 1200 MINI
 114. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ستSAMSAT_HD 1200 SUPER
 115. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل سام ستSAMSAT_MINI HD 5200 SUPER