PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور premium BOX 1. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل P-999 HD DUO ورژن v1.17K به تاریخ2013.9.10
 2. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل F-90 HD PVR ورژن v1.05 به تاریخ2013.10.10
 3. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل P-950 SD DUO ورژن2.27 به تاریخ2013.9.10
 4. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل P-F98 HD NANO ورژن1.12 به تاریخ2013.9.27
 5. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل P-NET HD WIFI P-F95 ورژن1.11 به تاریخ2013.9.27
 6. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل P-950 SD DUO ورژن2.28 به تاریخ2013.10.29
 7. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل HD DUO WIFI P-999 ورژن1.19K به تاریخ2013.10.29
 8. tcsat: لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور های premium BOX
 9. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل HD DUO WIFI P-999 ورژن1.20K به تاریخ2013.11.04
 10. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل P-F98HD_NANO ورژن1.13K به تاریخ2013.11.11
 11. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل P-F95HD_Net ورژن1.14K به تاریخ2013.12.11
 12. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل P-999HD ورژن1.24K به تاریخ2013.12.11
 13. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل P-F95HD_Net ورژن1.15K به تاریخ2013.12.20
 14. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل SD DUO P-950 ورژنv2.31 به تاریخ2014.2.10
 15. tcsat: نرم افزار جدید و رسمیpremium BOX مدل HD_DUO_WIFI_P_999 ورژنv1.25 به تاریخ2014.2.10
 16. tcsat: نرم افزار جدید رسیور Premium Box مدل P-999 ورژن 1.30k بتاریخ 2014.05.29
 17. tcsat: نرم افزار جدید رسیور Premium Box مدل P-F95 ورژن 1.22k بتاریخ 2014.05.29
 18. tcsat: نرم افزار جدید رسیور Premium Box مدل P-1099 ورژن 1.10 بتاریخ2014.06.06
 19. tcsat: نرم افزار جدید رسیور Premium Box مدل P-F95 ورژن 1.21 بتاریخ2014.06.06
 20. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX DLUX_P-1099 ورژن v1.14k به تاریخ 2014/07/20
 21. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX DLUX_P-1099 ورژن v1.15k به تاریخ 2014/07/30
 22. نرم افزار جدید رسیور premiumbox مدل p1099 hd ورژن v1.17 بتاریخ 2014.10.01
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX DLUX_P-1099 ورژن v1.17k به تاریخ 2014/10/01
 24. نرم افزار جدید رسیورPREMIUM BOX P-F95 ورژنv1.26K به تاریخ 10.10.2014
 25. نرم افزار جدید رسیورPREMIUM BOX مدل WIFI P 999HD DUO ورژنv1.31K به تاریخ 10.10.2014
 26. نرم افزار جدید رسیورPREMIUM BOX مدل SD DUO 950 ورژنv2.35K به تاریخ 10.10.2014
 27. نرم افزار جدید رسیورPREMIUM BOX مدل DLUS P 1099 ورژنv1.18K به تاریخ 10.10.2014
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور دو تیونره premium BOX مدل premium BOX_ PB-49DUO به تاریخ 2014/10/10
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور دو تیونره premium BOX مدل premium BOX_ PB-42s به تاریخ 2014/10/10
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX_ P-950 SD DUO ورژن v2.36 به تاریخ 2014/10/22
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX_ P-999 HD DUO ورژن v1.32k به تاریخ 2014/10/22
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX_ DLUX_P-1099 ورژن v1.19k به تاریخ 2014/10/22
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX_ P-999 HD DUO ورژن v1.32k به تاریخ 2014/10/22
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX_ DLUX_P-1099 ورژن v1.19k به تاریخ 2014/10/22
 35. نرم افزار جدید و رسمی فایندر تصویری premium مدل premium_hd_8000 ورژن v1.017 بتاریخ 2014/11/19
 36. نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX_ DLUX_P-1099 ورژن ver 1.20K به تاریخ 2014/12/04
 37. نرم افزار جدید و رسمی رسیور premium BOX مدل premium BOX_ DLUX_P-1099 ورژن ver 1.21K به تاریخ 2014/12/10
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور premiumbox p999 hd duo wifi به تاریخ 2015.04.05 ورژن: V1.35k
 39. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدل 1099ورژن 1.32K بتاریخ 2015.05.05
 40. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدل P-1099 ورژن 1.35K تاریخ 2015.05.16
 41. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدل P-999 ورژن 1.40K بتاریخ 2015.05.16
 42. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدل P-999 ورژن 1.39K تاریخ 2015.05.06
 43. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدل P-999 ورژن 1.40K بتاریخ 2015.05.30
 44. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدل P-950 ورژن v2.44 بتاریخ 2015.06.03
 45. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدل 15000 به تاریخ 2015.06.16
 46. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدل PREMIUM-HD 15000 Plus به تاریخ 2015.06.16
 47. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدل DLUX_P-1099_v1.40K ورژن 140Kبه تاریخ 2015.06.20
 48. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مدلHD_DUO_WIFI_P_999 ورژن 150Kبه تاریخ 2015.06.20
 49. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مد ل PB-48I ورژن 150Kبه تاریخ 2015.06.20
 50. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مد ل PB-42s ورژن 150Kبه تاریخ 2015.06.20
 51. نرم افزار جدید رسیور premium BOX مد لSD DUO P-950 ورژن 2.50Kبه تاریخ 2015.06.20
 52. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل DLUX_P-1099 ورژن ver 1.41K به تاریخ 2015.06.23
 53. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلPB 49 DUO ورژن ver 1.41K به تاریخ2014.6.24
 54. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل DLUX_P-1099 ورژن ver 1.42K به تاریخ 2015.06.25
 55. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل HD_DUO_WIFI_P_999 ورژن ver 1.52K به تاریخ 2015.06.25
 56. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل PB 42 S ورژن ver 1.52K به تاریخ 2015.06.25
 57. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل HD_DUO_WIFI_P_999 ورژن ver 1.52K به تاریخ 2015.07.11
 58. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلP-F98_Multi_NANO ورژن ver 2.02K به تاریخ 2015.07.17
 59. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلDLUX_P-1099ورژن ver 1.4.4K به تاریخ 2015.07.17
 60. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل DLUX_P-1099 ورژن ver 1.45K به تاریخ 2015.07.22
 61. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل PB-49DUOورژن ver 1.45K به تاریخ 2015.07.24
 62. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل SD DUO P-950_ورژن ver v2.55 به تاریخ 2015.07.24
 63. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل HD_DUO_WIFI_P_999_ورژن ver v1.55 به تاریخ 2015.07.24
 64. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل PB-49DUO_ورژن ver v1.55 به تاریخ 2015.07.24
 65. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل HD_DUO_WIFI_P_999 ورژن ver 1.56K به تاریخ 2015.08.03
 66. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل DLUX_P-1099__ورژن v1.47K به تاریخ 2015.08.11
 67. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل HD_DUO_WIFI_P_999_ورژن v1.58K به تاریخ 2015.08.11
 68. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل SD DUO P-950_ورژن v2.56K به تاریخ 2015.08.11
 69. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدل HD_DUO_WIFI_P_999__ورژن v1.59Kبه تاریخ 2015.08.19
 70. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلDLUX_P-1099_ورژن v1.48Kبه تاریخ 2015.08.19
 71. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلSD DUO P-950__ورژن v2.57Kبه تاریخ 2015.08.19
 72. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلPB-49DUO_ به تاریخ2015.08.21
 73. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلPB-42s_ به تاریخ2015.08.21
 74. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلP-F98_Multi_NANO_ورژن v2.05K به تاریخ 2015.09.05
 75. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلHD_DUO_WIFI_P_999_ورژن v1.60K به تاریخ 2015.09.10
 76. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلSD DUO P-950_ورژن _v2.58به تاریخ 2015.09.10
 77. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلDLUX_P-1099_ورژن _v150به تاریخ 2015.09.10
 78. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلHD_DUO_WIFI_P_999__ورژن _v1.60به تاریخ 2015.09.12
 79. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلSD DUO P-950__ورژنv2.58به تاریخ 2015.09.12
 80. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلPREMIUMBOX P999 HD DUO WIFI ورژنv1.6.2به تاریخ 2015.10.08
 81. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلPREMIUMBOX P-1099 D’LUX HD ورژنv1.5.2به تاریخ 2015.10.08
 82. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلPREMIUMBOX P999 HD DUO WIFI ورژنv1.6.2به تاریخ 2015.10.08
 83. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلPREMIUMBOX P-1099 D’LUX HD ورژنv1.5.2به تاریخ 2015.10.13
 84. نرم افزار جدید رسیورpremium-box مدلPREMIUMBOX P-1099 D’LUX HD ورژنv1.5.3به تاریخ 2015.10.14
 85. نرم افزار جدید رسیورPREMIUMBOXHD مدل_DUO_WIFI_P_999 ورژنv1.6.3به تاریخ 2015.10.14
 86. نرم افزار جدید رسیورPREMIUMBOXHD مدل_SD DUO P-950 ورژنv2.60به تاریخ 2015.10.14
 87. نرم افزار جدید رسیورPREMIUMBOXHD مدل_PB-48i ورژنv2.60به تاریخ 2015.10.14
 88. نرم افزار جدید رسیورPREMIUMBOXHD مدلPB-49DUO ورژنv2.62به تاریخ 2015.10.20
 89. نرم افزار جدید رسیور permium Box مدل SD DUO P-950_v2.62به تاریخ 3/11/2015
 90. نرم افزار جدید رسیور permium Box مدل P-1099_v1.54kبه تاریخ 3/11/2015
 91. نرم افزار جدید رسیور permium Box مدل PB-480iبه تاریخ 3/11/2015
 92. نرم افزار جدید رسیور permium Box مدل PB-49DUOبه تاریخ 3/11/2015
 93. نرم افزار جدید رسیور PREMIUM BOX مدل P-999 v 1.66kبه تاریخ 9/11/2015
 94. نرم افزار جدید رسیور PremiumمدلP-1099 D LUX HD به تاریخ 15/11/2015
 95. نرم افزار جدید رسیور primiumBOXمدلP-1099 D LUX HD V 1.55K به تاریخ 16/11/2015
 96. نرم افزار جدید دانگل primiumBOXمدلPB-48iبه تاریخ 06/06/2016
 97. نرم افزار جدید رسیور primiumBOXمدلHD_DUO_WIFI_P_999_v1.30K A به تاریخ 08/06/2016
 98. نرم افزار جدید رسیور primiumBOXمدلSD DUO P-950_v2.30 به تاریخ 08/06/2016
 99. نرم افزار جدید و رسمی dongle. premiumbox مدل pb-49-duoتاریخ 2016/07/22
 100. نرم افزار جدید و رسمی dongle. premiumbox مدل pb-42sتاریخ 2016/07/22
 101. نرم افزار جدید و رسمی premiumbox-p999-hd_duo_wifi_p تاریخ 2016/08/16
 102. نرم افزار جدید و رسمی premiumbox-p950 sd تاریخ 2016/08/16
 103. نرم افزار رسیورpremiumbox-p1099-hd-dluxبه تاریخ 2016.09.17
 104. نرم افزار جدید رسیور premiumbox-p1099-hd-dlux-v1.55بتاریخ 28-11-2016