PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیورOCTAGON 1. tcsat: نرم افزار جدید رسیور octagon مدل sf918g se+ hd ورژن 2.11.70 تاریخ 2013.9.29
 2. tcsat: لیست کانال برای رسیور octagon
 3. tcsat: نرم افزار جدید رسیور octagon مدل +sf918 se ورژن 2.11.70 تاریخ 2013.9.29
 4. tcsat: تاپیک ابزار برای رسیورهای octagon
 5. tcsat: نرم افزار جدید رسیور octagon مدل sf918cg se+ hd ورژن 2.11.70 تاریخ 2013.9.29
 6. Flash.v6.Octagon.SF918SEplus: tcsat
 7. tcsat: تاپیک سافتکم ر سیور اوکتاگون Octagon
 8. tcsat: سافتکم جدید و ویرایش شده برای Octagon
 9. tcsat: نرم افزار جدید رسیور octagon مدلOCTAGON SF2028 HD Twin 3D Optima ورژن 4889 تاریخ 2014.01.29
 10. tcsat: نرم افزار جدید رسیور اکتاگون مدل 7420 ورژن2.11.87 بتاریخ 2014.04.16
 11. tcsat: نرم افزار جدید رسیور اکتاگون مدل 7830 ورژن2.11.87 بتاریخ 2014.04.16
 12. tcsat: نرم افزار جدید رسیور اکتاگون مدل 7810+7820 ورژن2.11.87 بتاریخ 2014.04.16
 13. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور OCTAGON مدل OCTAGON- SF1008SE PLUS ورژن v2.11.87 به تاریخ 2014/04/16
 14. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور OCTAGON مدل OCTAGON- SF918SE PLUS ورژن v2.11.87 به تاریخ 2014/04/16
 15. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور OCTAGON مدل OCTAGON- SF1008PSE PLUS ورژن v2.11.87 به تاریخ 2014/04/16
 16. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور OCTAGON مدل OCTAGON- SF918GSE PLUS ورژن v2.11.87 به تاریخ 2014/04/16
 17. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور OCTAGON مدل OCTAGON- SF1008G SE PLUS ورژن v2.11.87 به تاریخ 2014/04/16
 18. tcsat: بوت لودرهای رسیور octagon sf1008
 19. نرم افزار جديد به تاريخ.OCTAGON SF2028 Twin-v5222-19/12/2014
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور OCTAGON SF2028 Twin به تاریخ 2015.03.15 ورژن: v5316
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل octagon sf8 hd ورژن 4.2 به تاریخ 2015.6.24
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل octagon sf8 hd ورژن 5 به تاریخ 2015.6.24
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل octagon sf108 hd ورژن 5 به تاریخ 2015.6.24
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل octagon sf108 hd ورژن 4.2 به تاریخ 2015.6.24
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF2028 HD (2xDVB-T2/C ورژن54.39 به تاریخ 2015.6.24
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF2028 Twin 3D HD (2xDVB-S2 ورژن54.39 به تاریخ 2015.6.24
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF2028 HD (DVB-S2 & DVB-T2/C ورژن54.39 به تاریخ 2015.6.24
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل FORMULER F1 E2 HD Triple 1.3GHz ورژن0.5 به تاریخ 2015.6.24
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل FORMULER F1 E2 HD Triple 1.3GHz ورژن4.2 به تاریخ 2015.6.24
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل XP1000+ HD E2 ورژن4.2 به تاریخ 2015.6.24
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل XP1000+ HD E2 ورژن0.5 به تاریخ 2015.6.24
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل FORMULER F1 E2 HD Triple 1.3GHz ورژن4.30 به تاریخ 2015.6.24
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _SF2028_HDورژنv5457 به تاریخ 2015.7.25
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _SF2028__HD_TTCورژنv5457 به تاریخ 2015.7.25
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _SF2028__HD_TCSورژنv5457 به تاریخ 2015.7.25
 36. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _SF 8 ورژنv05 به تاریخ 2015.7.25
 37. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _SF 8 ورژن v4.02 به تاریخ 2015.7.25
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _xp1000plus ورژن v4.02 به تاریخ 2015.7.25
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _xp1000plus ورژن v0.5 به تاریخ 2015.7.25
 40. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _sf3038 ورژن v0.5 به تاریخ 2015.7.25
 41. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _sf3038 ورژن v4.02 به تاریخ 2015.7.25
 42. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل sf108 ورژن v4.02 به تاریخ 2015.7.25
 43. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل sf108 ورژن0.5 به تاریخ 2015.7.25
 44. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل -FormulerF1 ورژن4.0 به تاریخ 2015.7.25
 45. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل -FormulerF1 ورژن4.2 به تاریخ 2015.7.25
 46. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل -FormulerF1 ورژن5.0 به تاریخ 2015.7.25
 47. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _SF2028_HD_TCS ورژنv5461 به تاریخ 2015.7.30
 48. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _SF2028_HD_TTC ورژنv5461 به تاریخ 2015.7.30
 49. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل _SF2028__HD ورژنv5461 به تاریخ 2015.7.30
 50. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل -SF8 ورژن5.0 به تاریخ 2015.08.07
 51. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus- ورژن4.2به تاریخ 2015.08.07
 52. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل -SF8 ورژن4.2به تاریخ 2015.08.07
 53. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus- ورژن5.0به تاریخ 2015.08.07
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن5.0به تاریخ 2015.08.07
 55. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن4.0به تاریخ 2015.08.07
 56. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن4.02به تاریخ 2015.08.07
 57. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن4.2به تاریخ 2015.08.07
 58. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن5.1به تاریخ 2015.08.07
 59. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن4.2به تاریخ 2015.08.07
 60. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن5.0به تاریخ 2015.08.07
 61. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF2028_HD ورژن54.70به تاریخ 2015.08.07
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF2028_HD_TCS ورژن54.70به تاریخ 2015.08.07
 63. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن5.1به تاریخ 2015.08.10
 64. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلsF108 ورژن5.1به تاریخ 2015.08.10
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلsF8 ورژن5.1به تاریخ 2015.08.10
 66. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن4.2به تاریخ 2015.08.10
 67. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن4.2به تاریخ 2015.08.10
 68. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF8 ورژن4.2به تاریخ 2015.08.10
 69. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن4.2به تاریخ 2015.08.10
 70. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن5.1به تاریخ 2015.08.10
 71. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن5.1به تاریخ 2015.08.18
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن 4.2 به تاریخ 2015.08.18
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن 4.2 به تاریخ 2015.08.18
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن 5.1 به تاریخ 2015.08.18
 75. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن 4.2 به تاریخ 2015.08.18
 76. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن 4.0 به تاریخ 2015.08.18
 77. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن 5.1 به تاریخ 2015.08.18
 78. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن 4.2 به تاریخ 2015.08.18
 79. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن5.1 به تاریخ 2015.08.18
 80. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF8 ورژن5.1 به تاریخ 2015.08.18
 81. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF8 ورژن4.2 به تاریخ 2015.08.18
 82. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon -sf3038 ورژن4.2 به تاریخ 2015.09.08
 83. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon -sf3038 ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.08
 84. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon -sf108 ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.08
 85. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon -sf108 ورژن4.2 به تاریخ 2015.09.08
 86. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon FormulerF1 ورژن4.2 به تاریخ 2015.09.08
 87. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon FormulerF1 ورژن4.0 به تاریخ 2015.09.08
 88. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon FormulerF1 ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.08
 89. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.08
 90. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن4.2 به تاریخ 2015.09.08
 91. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلsf8 ورژن4.2 به تاریخ 2015.09.08
 92. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلsf8 ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.08
 93. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل_SF2028_HD ورژنv5474 به تاریخ 2015.09.08
 94. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF918_HDTV ورژن9.11.09 به تاریخ 2015.09.08
 95. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF2028_HD_TTC ورژنv5474 به تاریخ 2015.09.08
 96. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF2028_HD_TCS ورژنv5474 به تاریخ 2015.09.08
 97. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon FormulerF1 ورژن4.0 به تاریخ 2015.09.22
 98. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon FormulerF1 ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.22
 99. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon FormulerF1 ورژن4.2 به تاریخ 2015.09.22
 100. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon xp1000plus ورژن4.2 به تاریخ 2015.09.22
 101. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagon xp1000plus ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.22
 102. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلOctagonSF8 ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.22
 103. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF 3038 ورژن4.2 به تاریخ 2015.09.22
 104. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF 3038 ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.22
 105. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن5.1 به تاریخ 2015.09.22
 106. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن4.2به تاریخ 2015.09.22
 107. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن5.1به تاریخ 2015.10.15
 108. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن5.1به تاریخ 2015.10.15
 109. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن4.2به تاریخ 2015.10.15
 110. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن4.2به تاریخ 2015.10.15
 111. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلsf108 ورژن4.2به تاریخ 2015.10.15
 112. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلsf108 ورژن5.1به تاریخ 2015.10.15
 113. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1ورژن4.0به تاریخ 2015.10.15
 114. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلsf3038ورژن4.2به تاریخ 2015.10.15
 115. نرم افزار کاربردی ویرایش تنظیمات در رسیورهای OCtagon USB PVR / SD MODEL
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF2028 HD (DVB-S2 & DVB-T2/Cورژن5502به تاریخ 2015.12.24
 117. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF2028 HD 2X DVB-T2/Cورژن5502به تاریخ 2015.12.24
 118. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF2028 HD 2X DVB-S2ورژن5502به تاریخ 2015.12.24
 119. Init.Flash.v6.Octagon.SF918CG SE+ HD
 120. Init.Flash.v6.Octagon.SF1028 P HD
 121. Init.Flash.v3.Octagon.SF1028 P HD
 122. Flash.v3.Octagon.SF1008 SE PLUS
 123. Flash.v6.Octagon.SF1008 SE PLUS
 124. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038HD ورژن4.2به تاریخ 2015.12.24
 125. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038HD ورژن5.1به تاریخ 2015.12.24
 126. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108HD ورژن5.1به تاریخ 2015.12.24
 127. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108HD ورژن4.2به تاریخ 2015.12.24
 128. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن4.2به تاریخ 2015.12.24
 129. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن5.1به تاریخ 2015.12.24
 130. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن4.0به تاریخ 2015.12.24
 131. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن4.2به تاریخ 2015.12.24
 132. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلxp1000plus ورژن5.1به تاریخ 2015.12.24
 133. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF8 ورژن5.1به تاریخ 2015.12.24
 134. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF8 ورژن4.2به تاریخ 2015.12.24
 135. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF918 HD TVورژن9.11.09به تاریخ 2015.12.24
 136. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن5.1به تاریخ 2016.01.05
 137. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن4.2به تاریخ 2016.01.05
 138. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن5.1به تاریخ 2016.01.05
 139. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF 8 ورژن4.2به تاریخ 2016.01.05
 140. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF 8 ورژن5.1به تاریخ 2016.01.05
 141. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن4.0به تاریخ 2016.01.05
 142. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن5.1به تاریخ 2016.01.05
 143. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلFormulerF1 ورژن4.2به تاریخ 2016.01.05
 144. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF8 ورژن4.2به تاریخ 2016.02.10
 145. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF108 ورژن4.2به تاریخ 2016.02.10
 146. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل xp1000plus ورژن4.2به تاریخ 2016.02.10
 147. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF 8 ورژن5.1به تاریخ 2016.02.10
 148. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF108 ورژن5.1به تاریخ 2016.02.10
 149. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF3038 ورژن5.1به تاریخ 2016.02.10
 150. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل xp1000plus ورژن5.1به تاریخ 2016.02.10
 151. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF8 ورژن5.2به تاریخ 2016.02.22
 152. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF8 ورژن5.1به تاریخ 2016.02.22
 153. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن5.2به تاریخ 2016.02.22
 154. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF3038 ورژن5.1به تاریخ 2016.02.22
 155. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن5.2به تاریخ 2016.02.22
 156. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF108 ورژن5.1به تاریخ 2016.02.22
 157. SwLoader_ برای انتقال نرم افزار به رسیور Octagon
 158. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدلSF98 ورژن5.1به تاریخ 2016.05.01
 159. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل octagon xp1000+ hd e2 به تاریخ 2016.05.04
 160. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل octagon sf108 e2 hd به تاریخ 2016.05.04
 161. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل formuler f1 e2 hd به تاریخ 2016.05.04
 162. تاپیک پلاگین proton برای رسیورOCTAGON
 163. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدلOctagon-5.3-sf98 به تاریخ 2016.05.25
 164. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدلOctagon-5.3-sf3038 به تاریخ 2016.05.25
 165. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدلOctagon-5.3-sf108 به تاریخ 2016.05.25
 166. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدلOctagon-EU-enigma2-sf108 به تاریخ 2016.05.25
 167. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدلEU-Image-4.0-FormulerF1 به تاریخ 2016.05.25
 168. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدلEU-Image-5.3-FormulerF1 به تاریخ 2016.05.25
 169. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدلEU-Image-5.3-xp1000plus به تاریخ 2016.05.25
 170. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل5.3-SF8 به تاریخ 2016.05.25
 171. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدلEU-xp1000 به تاریخ 2016.05.25
 172. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدلEU-SF8 به تاریخ 2016.05.25
 173. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل -SF98 به تاریخ 2016.06.25
 174. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل SF 8 به تاریخ 2016.06.25
 175. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل SF108 به تاریخ 2016.06.25
 176. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل SF3038 به تاریخ 2016.06.25
 177. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل FormulerF1 به تاریخ 2016.06.25
 178. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل xp1000plus به تاریخ 2016.06.25
 179. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل sf228 به تاریخ 2016.07.19
 180. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل sf208 به تاریخ 2016.07.19
 181. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل xp1000plus به تاریخ 2016.07.19
 182. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل sf8 به تاریخ 2016.07.19
 183. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل EU-sf8 به تاریخ 2016.07.19
 184. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل EU-xp1000 به تاریخ 2016.07.19
 185. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل sf98 به تاریخ 2016.07.19
 186. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل sf3038به تاریخ 2016.07.19
 187. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل sf108به تاریخ 2016.07.19
 188. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل FormulerF1به تاریخ 2016.07.19
 189. نرم افزار جدید رسیورoctagon مدل EU-Image-4.0-FormulerF1به تاریخ 2016.07.19
 190. فایل oscam keyبرای oscam ymod در رسیورهایOCtagon
 191. نرم افزار جدید رسیورOCTAGON-SF2028-HD-2xDVB-T2-C-v5528تاریخ:2016.08.16
 192. نرم افزار جدید رسیورOCTAGON-SF2028-HD-DVB-S2-DVB-T2-C-v5528تاریخ:2016.08.16
 193. نرم افزار جدید رسیورOCTAGON-SF2028-Twin-3D-HD-v5528تاریخ:2016.08.16
 194. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF908G.HbbTV ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 195. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF908G ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 196. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF918CGSEPLUS.HbbTVCIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 197. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF918GSEPLUS.CIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 198. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF918GSEPLUS.HbbTVCIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 199. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF918GSEPLUS ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 200. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008GPLUSSEPLUS.CIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 201. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008GPLUSSEPLUS.HbbTVCIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 202. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008GPLUSSEPLUS ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 203. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008GSEPLUS.CIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 204. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008GSEPLUS.HbbTVCIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 205. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008GSEPLUS ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 206. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1028HD ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 207. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1028HD.CIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 208. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008SEPLUS ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 209. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008SEPLUS.CIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 210. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008PSEPLUS ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 211. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008PSEPLUS.CIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 212. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008CSEPLUS ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 213. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF918CGSEPLUS.CIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 214. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF918CGSEPLUS ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 215. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF918SEPLUS.CIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 216. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF918SEPLUS ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 217. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF1008CSEPLUS.CIP ورژن v2.12.33 به تاریخ 2017.04.11
 218. درایور جدید برای رسیور اکتاگون مدل New Drivers for Octagon SF4008 به تاریخ 18/5/2017
 219. نرم افزار رسمی رسیور octagon مدل SF1008HD ورژن v1.11.70
 220. Flash.v3.Octagon.SF 1008 HD
 221. نرم افزار کلین برای پاک کردن پلاگین در رسیور Octagon.SF 1008 HD
 222. بوت لودر رسیور Octagon.SF 1008 HD
 223. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور Octagon.SF 1008 HD
 224. نرم افزار جدید رسیور اکتاگون مدلoctagon sx88 h.265 hd به تاریخ 31/8/2017
 225. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF928GX.HbbTVCIP ورژن v3.02.87 به تاریخ 01/10/2017
 226. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF928GX.NCIP ورژن v3.02.87 به تاریخ 01/10/2017
 227. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SF928GX.NN ورژن v3.02.87 به تاریخ 01/10/2017
 228. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-1008 Intelligence
 229. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-1008 SE Intelligence
 230. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-1008 SE+ Intelligence
 231. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-1008C SE+ Intelligence
 232. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-1008G SE+ Intelligence
 233. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-1008G+ SE+ Intelligence
 234. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-1008P SE+ Intelligence
 235. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-1018 Alliance
 236. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-908G Difference
 237. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-918 SE+ Difference
 238. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-918CG SE+ Difference
 239. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Octagon SF-918G SE+ Difference
 240. نرم افزار جدید و رسمی رسیور octagon مدل SX88_FW ورژن v1.04.32 به تاریخ 2017.12.06
 241. نرم افزار جدید رسیور اکتاگون مدلoctagon_sx88_sw_eu_v10418 به تاریخ 14/12/2017
 242. رمز مادر رسیور اکتاگون مدل New Octagon SX88
 243. نرم افزار جدید رسیور اکتاگون مدل New Octagon SX88 به تاریخ 16/1/2018