PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور TECHNOMATE & TECHNOSAT SAT 1. tcsat: جدیدترین سافتکم رسیورهای Technomates
 2. پچ جدید رسیور Technomate مدل TM-500 Super TM-600 iQ به تاریخ 09.09.2011
 3. پچ جدید رسیور Technomate مدل TM 5402 HD CI به تاریخ 09.02.2013
 4. _نرم افزار رسیور تکنومیت مدل 1210HD Aron ورژن _V3.29 تاریخ 2013.9.3
 5. نرم افزار رسیور تکنومیت مدلs-1211hd nero ورژن _v3.29 تاریخ 2013.9.3
 6. tcsat: کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-nano
 7. tcsat: کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-2t
 8. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-twin
 9. tcsat: کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-Single
 10. نرم افزار رسیور تکنومیت مدلs-1210hd nero ورژن _v3.29 تاریخ 2013.11.2
 11. نرم افزار رسیور technof مدلx100000 تاریخ 2013.11.21
 12. نرم افزار رسیور technof مدلX-12000_HD_8M_ ورژن V1.09.10464 تاریخ 2013.11.15
 13. سافتکم جدید برای ر سیورهای تکنومیت Technomate
 14. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدلPFC HD Plus ورژن V0.1.002 تاریخ 2013.12.11
 15. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدلDUO HD+ Plus ورژن V02.006 تاریخ 2013.12.11
 16. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدلPhoenixHD ورژن V01.013 تاریخ 2013.12.11
 17. نرم افزار رسیور tocomsat مدل dongle crypto ورژن v01.05 تاریخ 2013.12.14
 18. نرم افزار رسیور tocomsat مدل DUO HD E DUO HD + PLUS ورژن V02.007 تاریخ 2013.12.14
 19. نرم افزار رسیور tocomsat مدل PFC HD ورژن V01.004 تاریخ 2013.12.14
 20. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدل PhoenixHD ورژن V01.015 تاریخ 2013.12.14
 21. نرم افزار رسیور tocomsat مدل goool hd ورژن v01.015 تاریخ 2013.12.14
 22. tcsat: جدیدترین سافتکمها برای رسیورهای Technomate
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron ورژن v3.35 به تاریخ : 2014/01/10
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero_VFD ورژن v3.35 به تاریخ : 2014/01/10
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero_VFD ورژن v3.36 به تاریخ : 2014/03/5
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_aron_VFD ورژن v3.36 به تاریخ : 2014/03/5
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-122XHD Stealthورژن v3.36 به تاریخ : 2014/03/5
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero_VFD ورژن v3.36 به تاریخ : 2014/03/5
 29. نرم افزار رسیور دو تیونرtocomsat مدل ts 277 ورژن v1.17 تاریخ 2014.03.09
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TechSatبا ایدی لیست شرکت مورست به تاریخ9/3/2014
 31. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-F3/5-M3 ورژن v117p بتاریخ 2014/06/10
 32. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 5402 M3 ورژن v117p بتاریخ 2014/06/10
 33. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-MINI-HD ورژن v1.64 بتاریخ 2014/06/06
 34. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 HD CI_M1 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 35. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 HD CI_M2 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 36. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 118p بتاریخ 2014/06/27
 37. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM_F3_5 ورژن 118p بتاریخ 2014/06/27
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6800 HD Super ورژن 761p بتاریخ 2014/06/27
 39. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6900 HD Super ورژن 761p بتاریخ 2014/06/27
 40. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 7102 HD T2 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 41. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6902 HD T2 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 42. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 7102 HD T2 ورژن 142p بتاریخ 2014/07/13
 43. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 7100 HD ورژن 162p بتاریخ 2014/07/09
 44. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6902 HD T2 ورژن 142p بتاریخ 2014/07/12
 45. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6900 HD Super ورژن 762p بتاریخ 2014/07/09
 46. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6800 HD Super ورژن 762p بتاریخ 2014/07/12
 47. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-MINI-HD ورژن v1.71 بتاریخ 2014/07/12
 48. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 HD CI_M2 ورژن 142p بتاریخ 2014/07/12
 49. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM_F3_5 ورژن 122p بتاریخ 2014/07/14
 50. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 122p بتاریخ 2014/07/14
 51. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero_VFD ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 52. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 53. tcsat: نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-122XHD_Stealth ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 55. "Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-Nano-2T
 56. Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-2T
 57. "Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-Nano
 58. Technomate-TM-Nano2-Super-27-05-14: tcsat
 59. Bootloader :tcsat: " برای ریسیور Technomate-TM-Nano-2T
 60. ادیتور کانال رسیور Technomate مدل Technomate_TM--MiniHD
 61. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM-Mini ورژن 171p بتاریخ 2014/08/14
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM--MiniHDورژن 171p بتاریخ 2014/08/14
 63. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero ورژن 3.38 به تاریخ 2014.06.20
 64. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron ورژن 3.38 به تاریخ 2014.06.20
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero ورژن 3.38 به تاریخ 2014.06.20
 66. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM f35 ورژن 122p بتاریخ 30/7/2014
 67. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TOCCOMSAT مدل PhoenixIPTV ورژن _V01_010 به تاریخ2014.09.20
 68. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TOCCOMSAT مدل ZeusHDIPTV ورژن _V02_005 به تاریخ2014.09.20
 69. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 122p بتاریخ 2014/07/14
 70. لودر برای رسیور Technocoms X-8200 HD
 71. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1223HD_Rocket ورژن v3.42به تاریخ : 2014/12/20
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیور toccomsat مدلduo lite ورژن _v2.40 به تاریخ2014.12.31
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیور toccomsat مدلnet one hd (cabo) ورژن _v.02.006 به تاریخ2014.12.31
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیور toccomsat مدل duplo hd + (plus)ورژن _v.02.006 به تاریخ2014.12.31
 75. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 126p بتاریخ 2015/01/05
 76. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM_F3_5 ورژن 126p بتاریخ2015/01/05
 77. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-45 MINI HD FTA
 78. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-3 MiNi HD
 79. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-4 MINI HD
 80. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-2013 MINI
 81. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-55 MINI HD
 82. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-22 MINI HD
 83. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-2200HD
 84. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-3000 HD
 85. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-2010 HD
 86. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-2012 Classic HD
 87. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-2000 HD
 88. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-3500 HD
 89. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-77
 90. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-500
 91. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1
 92. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-450 FTA USB PVR
 93. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-11 FTA
 94. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-11
 95. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-850
 96. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-888-Super
 97. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-300-Ultra
 98. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-111 Jumbo
 99. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-800
 100. جدیدترین لیست کانال برای رسیورهای[email protected]دراین تایپک..
 101. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1224HD_Stealth_modern ورژن 3.47 به تاریخ 2015.06.05
 102. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1223HD_Rocket ورژن 3.47 به تاریخ 2015.06.05
 103. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلZeus_IPTV ورژن 3.001 به تاریخ 2015.06.19
 104. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلts 277 ورژن 1.2.2 به تاریخ 2015.06.19
 105. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلPhoenixIPTV ورژن 0.2 به تاریخ 2015.06.19
 106. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلPhoenixhd ورژن 0.1.22 به تاریخ 2015.06.19
 107. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل GOOOL_HD ورژن.0.3.001به تاریخ 2015.06.19
 108. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل GOOOL_HD PLUS ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 109. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل DuploHD ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 110. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل Duplo PLUS ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 111. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل Duplo Lite_HD ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 112. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل PFC HD ورژن.0.3.3به تاریخ 2015.06.19
 113. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل Duplo HD3 ورژن.0.4.001به تاریخ 2015.06.19
 114. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل duo-LITE- ورژن.02.47به تاریخ 2015.06.19
 115. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل duo-HD- ورژن.02.47به تاریخ 2015.06.19
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل CombateHD ورژنV02_002 به تاریخ 2015.06.19
 117. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-122XHD_Stealth_3.42به تاریخ 2015.07.03
 118. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-1212HD_Nero_VFD_3.42به تاریخ 2015.07.03
 119. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-1211HD_Nero_VFD_3.42به تاریخ 2015.07.03
 120. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-1211HD_Nero_VFD_3.42به تاریخ 2015.07.03
 121. جدیدترین سافتکم رسیورهای technomate & technosat sat
 122. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلCombateHD_ ورژن V02_004 به تاریخ 2015.07.11
 123. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلGOOOLHD_Plus_ ورژن V02_003 به تاریخ 2015.07.11
 124. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلgooolhd _ ورژن v03_003 به تاریخ 2015.07.11
 125. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلZeusIPTV_ ورژن v03_003 به تاریخ 2015.07.11
 126. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلPhoenixIPTV ورژن v02_004 به تاریخ 2015.07.11
 127. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلPFC HD ورژن v03_005 به تاریخ 2015.07.11
 128. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلPFC HD VIP ورژن v01_003 به تاریخ 2015.07.11
 129. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_Lite_HD_p ورژن v04_006 به تاریخ 2015.07.11
 130. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_HD3_p ورژن v04_013 به تاریخ 2015.07.11
 131. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلLIFE_p ورژن v04_023 به تاریخ 2015.07.11
 132. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDOU HD_p ورژن v020_16 به تاریخ 2015.07.11
 133. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلPhoenixHD ورژن v01_24 به تاریخ 2015.07.11
 134. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلduplo+ ورژن v02_25 به تاریخ 2015.07.11
 135. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-1223HD_Rocket ورژن v_3.50 به تاریخ 2015.07.18
 136. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل S-1224HD_Stealth_modern ورژن v_3.50 به تاریخ 2015.07.18
 137. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلZeusIPTV_. ورژن V03_005 به تاریخ 2015.07.19
 138. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل S-1211HD_ ورژن v_3.43 به تاریخ 2015.07.29
 139. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-1210HD_Aron ورژن v_3.43 به تاریخ 2015.07.29
 140. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-122XHD_Stealth ورژن v_3.43 به تاریخ 2015.07.29
 141. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-1223HD_Rocket ورژن v_3.51 به تاریخ 2015.08.28
 142. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_HD3_p_4_23 ورژن v04_23 به تاریخ 2015.10.14
 143. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلduplo+ ورژن _p_2_33 به تاریخ 2015.10.14
 144. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلLIFE_ورژن _p_4_34 به تاریخ 2015.10.14
 145. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_Lite_HD_ورژن __p_4_14به تاریخ 2015.10.14
 146. نرم افزار جدید رسیور تکنومات مدل comboبه تاریخ 27/10/2015
 147. پج جدید برای رسیور technomate - 5302 hdبه تاریخ 27/10/2015
 148. نرم افزار جدید رسیور technomate 8000به تاریخ 28/10/2015
 149. نرم افزار جدید رسیور tecnomate5402hdبه تاریخ 28/10/2015
 150. نرم افزار جدید رسیور tecnomatef3-f5 hdبه تاریخ 28/10/2015
 151. تایپک لیست کانال برای انواع رسیورهای technomate
 152. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه تاریخ 21/11/2015
 153. فایل فلش رسیور technosat badyguard 555 v1
 154. فایل فلش رسیور تکنوست technosat مدل TS-300 به تاریخ 2015/12/6
 155. فایل فلش رسیور تکنوست technosat مدل T2-200 به تاریخ 2015/12/6
 156. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه تاریخ 21/12/2015
 157. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل FreeNet S2X HDبه تاریخ 21/12/2015
 158. نرم افزار DUMP رسیورTECHNOSAT مدل FreeNet S2X HDبه تاریخ 21/12/2015
 159. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technosat مدل aron
 160. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technosat مدل rocket
 161. نرم افزار جدید رسیور تکنومات Phantompatch-TM5402M3-142pبه تاریخ 23/1/2016
 162. نرم افزار جدید رسیور تکنومات Phantompatch-TM-F3-5-142pبه تاریخ 23/1/2016
 163. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه تاریخ 2016/01/22
 164. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه ورژن 1.25 تاریخ6/2/2016
 165. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD به ورژن 1.25 تاریخ10/2/2016
 166. نرم افزارجدید رسیور Tehnomate HD Miniبه مدل -TM-MINI_M2_V2.06 تاریخ 4/3/2016
 167. نرم افزار جدیدرسیور تکنومات مدل tm-f3/5-hd به تاریخ 4/3/2016
 168. نرم افزار جدید رسیور تکنومات مدل -TM-5402-M3-0.01pبه تاریخ 4/3/2016
 169. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron_3.45 به تاریخ 23/3/2016
 170. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero_3.45 به تاریخ 23/3/2016
 171. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero_VFD-3.45 به تاریخ 23/3/2016
 172. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل k3_classical_cstm_gd به تاریخ 23/3/2016
 173. لودربرای انتقال نرم افزاربه رسیورTechnomate TM-1500 CI
 174. لودربرای انتقال نرم افزاربه رسیورTechnomate TM-3100 CI
 175. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل s-1227hd_heavy_metal_1.12 به تاریخ 2016/04/14
 176. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل S-1225HD_ABLE_1.26 به تاریخ 2016/05/08
 177. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل S-1227HD_HEAVY_METAL_1.13 به تاریخ 2016/05/08
 178. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل TECHNOSAT-k3_classical به تاریخ 2016/05/08
 179. نرم افزار جدید رسیور technomate TM-5502Ci+به تاریخ 28/05/2016
 180. نرم افزار جدید رسیور technomate TM-5302 +به تاریخ 28/05/2016
 181. نرم افزار جدید رسیور technomate TM-8000CI به تاریخ 28/05/2016
 182. نرم افزار جدید رسیور technomate TM-5402 به تاریخ 14/06/2016
 183. نرم افزار جدید رسیور Technosat-S-1227-HD-HEAVY-METAL-V1.15به تاریخ 03/08/2016
 184. نرم افزار جدید رسیور Technosat-S-1225-HD-ABLE-1.28به تاریخ 03/08/2016
 185. نرم افزار جدید رسیور technomate-TM-F3-v145p-به تاریخ 03/08/2016
 186. نرم افزار جدید رسیور technomate-TM-F5-v145p-به تاریخ 03/08/2016
 187. نرم افزار جدید رسیور technomate-TM5402-M3-v145p-به تاریخ 03/08/2016
 188. نرم افزار جدید رسیور technosat-s1227hd -v1.16به تاریخ 19/08/2016
 189. نرم افزار جدید رسیور technosat-s1237hd -v1.16به تاریخ 20/08/2016
 190. نرم افزار جدید رسیور technosat-s1247hd -v1.16به تاریخ 20/08/2016
 191. نرم افزارجدید رسیور تکنومات مدل TM5402-M3 بهv146p تاریخ 27/8/2016 فیکس سیسیتم کدگذاریTANDberg
 192. نرم افزار جدید رسیور technosats-1247hd_1.17بتاریخ 04-12-2016
 193. نرم افزار جدید رسیور technosats-1237hd_1.17بتاریخ 04-12-2016
 194. نرم افزار جدید رسیور technosats-1227hd_1.17بتاریخ 04-12-2016
 195. نرم افزار جدید رسیورtechnosat S-1223HD_Rocket_3.65 تاریخ 2017/02/02
 196. نرم افزار جدید رسیورtechnosat S-1224HD_Stealth_modern_3.65 تاریخ 2017/02/02
 197. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1218HD_2.12به تاریخ 25/02/2017
 198. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1225HD_ABLE_2.13 به تاریخ 28/03/2017
 199. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1218HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 200. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1227HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 201. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1237HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 202. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1247HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 203. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1228HD_2.14 به تاریخ 04/04/2017
 204. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1218HD_2.14 به تاریخ 04/04/2017
 205. نرم افزار رسیورtechnosatمدل s-1248hd_2.27به تاریخ 3/8/2017
 206. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1258HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 207. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1248HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 208. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1228HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 209. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1218HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 210. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1247HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 211. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1237HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 212. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل 1225HD_ABLE ورژن V2 .20 بتاریخ 2017/08/31
 213. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل s-1227hd_s-1237hd_s-1247hd ورژن v2.40 به تاریخ : 2017/11/07
 214. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل s-1218hd_s-1228hd ورژن v2.41 به تاریخ : 2017/11/07
 215. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل s-1248hd_s-1258hd ورژن v2.41 به تاریخ : 2017/11/07
 216. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1247HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 217. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1237HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 218. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1227HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 219. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1225HD_ABLE ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 220. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1228HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 221. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1218HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 222. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1258HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 223. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1248HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 224. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1223HD_Rocket ورژن v3.68 به تاریخ09/12/2017
 225. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور تکنوست