PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور Alma 1. tcsat: نرم افزار جدید رسیور alma مدل AlmaS2200 به تاریخ 2014/05/20
 2. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ C2200_mcas ورژن V1.20B1 به تاریخ 2015/01/13
 3. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ mcas S2250_ ورژن V1.20B1 به تاریخ 2015/01/13
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ALMA HD مدل ALMA HD_ S2000_emu ورژن V1.20B1 به تاریخ 2015/01/13
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2210_mcas ورژن V1.27B5 به تاریخ 2015/01/13
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2250_emu ورژن V1.20B1 به تاریخ 2015/01/13
 7. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2210_emu ورژن V1.27B5 به تاریخ 2015/01/13
 8. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2110_emu ورژن V1.27B1 به تاریخ 2015/01/13
 9. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2110_mcas ورژن V1.27B1 به تاریخ 2015/01/13
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2300_mcas ورژن V1.20B1 به تاریخ 2015/01/13
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2300_emu ورژن V1.20B1 به تاریخ 2015/01/13
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2100_mcas ورژن V1.20B1 به تاریخ 2015/01/13
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2100_emu ورژن V1.20B1 به تاریخ 2015/01/13
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2130_emu ورژن V1.25B1 به
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2030_emu ورژن V1.25B1
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2200_mcas ورژن V1.22B1 به تاریخ 2015/01/13
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2200_emu ورژن V1.22B1 به تاریخ 2015/01/13
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2250_mcas ورژن V1.20B2 به تاریخ 2015/02/18
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2250_emu ورژن V1.20B2 به تاریخ 2015/02/18
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2300_emu ورژن V1.20B2 به تاریخ 2015/02/18
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2110_mcas ورژن V1.27B6 به تاریخ 2015/02/18
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2110_emu ورژن V1.27B6 به تاریخ 2015/02/18
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2100_mcas ورژن V1.20B2 به تاریخ 2015/02/18
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2110_emu ورژن V1.27B2 به تاریخ 2015/02/18
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2110_mcas ورژن V1.27B2 به تاریخ 2015/02/18
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2100_emu ورژن V1.20B2 به تاریخ 2015/02/18
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2130_emu ورژن V1.25B2 به2015/02/18
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2200_mcas ورژن V1.22B2 به تاریخ 2015/02/18
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2200_emu ورژن V1.22B2 به تاریخ 2015/02/18
 30. افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2100_emu ورژن V1.20B2 به تاریخ 2015/02/18
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD_ S2100_mcas ورژن V1.20B2 به تاریخ 2015/02/18
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدلAlma HD 2230 FW 1.5.67به تاریخ 2015/02/18
 33. سافتکم مخصوص رسیورهای alma
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD S2200_ ورژن V1.21B2 به تاریخ 2016/01/28
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل Alma HD S2100_ ورژن V1.21B1 به تاریخ 2016/01/28
 36. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل S2200_ ورژن V1.21B2 به تاریخ 2016/01/28
 37. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Alma HD مدل S2110_ ورژن V1.25B5 به تاریخ 2016/01/28
 38. نرم افزار ویرایش کانالChannel Editor Alma 3602 Ver2 برای رسیورهای Alma
 39. نرم افزار کاربردی آبگرید برای رسیورهای Almaمدل AlmaS2210
 40. نرم افزار رسیور Alma 2220 synaps galaxy 1 به تاریخ 2016.06.28
 41. نرم افزار رسیور Alma 2230 synaps galaxy 1 به تاریخ 2016.06.28
 42. نرم افزار رسیور Alma S2100 v120B2 به تاریخ 2016.06.28
 43. نرم افزار رسیور Alma S2130 v120B2 به تاریخ 2016.06.28
 44. نرم افزار رسیور Alma S2110 v120B2 به تاریخ 2016.06.28
 45. نرم افزار رسیور Alma S2200 v120B2 به تاریخ 2016.06.28
 46. نرم افزار رسیور Alma S2210 v120B2 به تاریخ 2016.06.28
 47. نرم افزار رسیور Alma S2300 v120B1 به تاریخ 2016.06.28
 48. نرم افزار رسیور Alma 2220 black synaps galaxy 1به تاریخ 2016.06.28
 49. نرم افزار رسیور Alma 2230 black synaps galaxy 1به تاریخ 2016.06.28
 50. نرم افزار رسیور Alma S2210 V127B5به تاریخ 2016.06.28
 51. نرم افزار رسیور Alma S2250 V120B1به تاریخ 2016.06.28
 52. نرم افزار رسیور Alma S2300 V120B1به تاریخ 2016.06.28
 53. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور Alma
 54. نرم افزار جدید رسیور ALMAمدلAlma_S2030_v1.25B3_emu به تاریخ 22/7/2016
 55. نرم افزار جدید برای رسیور Almaمدل HD s2100به تاریخ 22/12/2016