PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مدل istar x35000 & 70000 fullhd 1. تاپیک لیست کانال برای ای استار35000
 2. تاپیک جدیدترین سافتکم برای مدلهای Istar x35000
 3. نرم افزار جدید و رسمی رسیور istar x35000- ip ورژن v35.54 تاریخ03/10/2014
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور istar x35000-super ip ورژن v35.54تاریخ03/10/2014
 5. نـــــرم افـــزار جدید و رسمی رسیور دو تیونره آی ستار مدل istar_ x35000 fullhd usb 2tuner ( منو ip) ورژن : V35.54 به تاريخ : 2014/10/10
 6. نرم افزار رسیور ای استار مدل istar X35000 MEGA FULLHD 2TUNER ورژن: 11.60 به تاریخ :20-10-2014 (منو مشکی)
 7. نرم افزار رسیور ای استار مدل istar X35000 MEGA FULLHD 2TUNER ورژن: 11.60 به تاریخ :20-10-2014 (IP)
 8. نرم افزار رسیور ای استار مدل istar X35000 MEGA FULLHD 2TUNER ورژن: 11.60 به تاریخ :20-10-2014 (منو ابی)
 9. نرم افزار رسیور دو تیونره ای استار مدل x35000 full hd USB-2 TUNER ورژن :35.59 بتاریخ :22-10-2014
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور آیستار مدل istar_ x35000mega fullhd 2 tuner ca-usb ( منو ip ) ورژن v11.73 به تاریخ 15-11-2014
 11. edccc661418a نرم افزار رسیورآی ستار مدل istarX35000MEGA FULLHD 2TUNER ورژن: V11.73 به تاريخ:15-11-2014 (منو مشکی)
 12. نرم افزار رسیورآی ستار مدل istarX35000MEGA FULLHD 2TUNER ورژن: V11.73 به تاريخ:15-11-2014(منو ابی)
 13. نرم افزار رسیور آی ستار مدل istarX35000 MEGA FULLHD2TUNER ورژن: V11.80 بتاریخ 2014.11.22(منو ابی)
 14. نرم افزار رسیور آی ستار مدل istarX35000 MEGA FULLHD2TUNER ورژن: V11.80 بتاریخ 2014.11.22(ip)
 15. نرم افزار رسیور istar x35000 full hd 2 tuner ورژن :35.80 بتاریخ :18-12-2014(منومشکی)
 16. نرم افزار رسیور istar x35000 full hd 2 tuner ورژن :35.80 بتاریخ :18-12-2014(منوابی)
 17. نرم افزار رسیور istar x35000 full hd 2 tuner ورژن :35.80 بتاریخ :18-12-2014(منوip)
 18. نرم افزار رسیورآی ستار istarX70000 MEGA FULLHD2TUNER ورژن: V12.25 به تاريخ:01-01-2015(IP)
 19. نرم افزار رسیورآی ستار istarX35000 MEGA FULLHD2TUNER ورژن: V12.25 به تاريخ:01-01-2015(IP)
 20. نرم افزار رسیورآی ستار istarX35000 MEGA FULLHD2TUNER ورژن: V12.25 به تاريخ:01-01-2015(IM)
 21. نرم افزار رسیورآی ستار istarX70000 MEGA FULLHD2TUNER ورژن: V12.25 به تاريخ:01-01-2015(IM)
 22. نرم افزار رسیورآی ستار istarX35000 MEGA FULLHD2TUNER ورژن: V12.25 به تاريخ:01-01-2015(GM)
 23. نرم افزار رسیورآی ستار istarX70000 MEGA FULLHD2TUNER ورژن: V12.25 به تاريخ:01-01-2015(GM)
 24. نرم افزار جدید رسیور آی استارistar x35000 full hd-usb-ca-2tunerورژنv36.11(منو مشکی )به تاریخ:07.03.2015
 25. نرم افزار جدید رسیور آی استارistar x35000 full hd-usb-ca-2tunerورژنv36.11(منو ابی )به تاریخ:07.03.2015
 26. نرم افزار جدید رسیور آی استارISTAR X35000 FULL HD-USB-CA-2TUNERورژنV36.11(منو ip )به تاریخ:07.03.2015
 27. نرم افزار رسیورآی ستار istarX70000 MEGA FULLHD2TUNER ورژن: V12.29 به تاريخ20150516(ip)
 28. نرم فزار جدید رسیور ای استار مدل x70000-mega ورژن v 13.50 بتاریخ 2015.06.19 منو مشکی
 29. نرم فزار جدید رسیور ای استار مدل x35000-mega ورژن v 13.50 بتاریخ 2015.06.19 منو مشکی
 30. آموزش فعال کردن شرینگ اینترنتی ای استارistar x70000 mega
 31. آموزش راه اندازی شرینگ هوایی ای استارistar x70000 mega full hd
 32. آموزش فعال کردن شرینگ اینترنتی ای استارistar x35000 mega
 33. لیست کانال جدید ازایستار70000 mega
 34. حل مشکل روی لودینگ loading ماندن ریسیورهای ای استار 35000.70000
 35. لیست کانال آماده برای ایستار35000 مگا
 36. اعلام وضعیت شرینگ هوایی و اینترنتی آی استارistar x35000 full hd و x70000
 37. نرم فزار جدید رسیور ای استار مدل x70000-mega و x35000-mega ورژن v 13.81 بتاریخ 2015.08.01
 38. نرم فزار جدید رسیور ای استار مدل x35000 ورژن v 3650 بتاریخ 2015.08.05 منو مشکی
 39. نرم فزار جدید رسیور ای استار مدل x35000 ورژن v 3650 بتاریخ 2015.08.05 منو IP
 40. نرم فزار جدید رسیور ای استار مدل x35000 mega ورژن v 13.96 بتاریخ 2015.08.14
 41. نرم فزار جدید رسیور ای استار مدل x70000 mega ورژن v 13.96 بتاریخ 2015.08.14
 42. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش ریختن سافتکم در ایستار 70000-35000
 43. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش واردکردن و پیداکردن فرکانس جدید در رسیور ایستار 35000.70000
 44. اختصاصی از gshare.ir فیلم ذخیره کردن سافتکم لیست کانال و نرم افزار در رسیور ایستار35000.70000
 45. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش بازکردن کانالهای سه و ورزش در ایستار 35000-70000
 46. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش ریختن لیست کانال در ایستار35000-70000
 47. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش ذخیره لیست کانال در ایستار 35000.70000
 48. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزشی رساندن اینترنت با وای فای وکابل در ایستار 35000-70000
 49. اختصاصی از gshare.ir فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور ایستار 35000.70000
 50. اختصاصی فیلم اموزش بازکردن کانالها با اکانتgshare.ir دررسیور ایستار35000.70000
 51. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx70000 mega fullhd 2tuner ورژن : V14.55 به تاريخ :01-10-2015 منو ip
 52. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx35000 mega fullhd 2tuner ورژن : V14.55 به تاريخ :01-10-2015 منو ip
 53. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار_istar_x70000 mega_vfd_ip ورژن : V14.56 به تاريخ :11-10-2015 منوip
 54. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار_istar_x35000 mega_vfd_ip ورژن : V14.56 به تاريخ :11-10-2015 منوip
 55. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار_istar_x35000 _vfd_ip ورژن : V36.50 به تاريخ :11-10-2015 منوip
 56. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار_istar_x35000 super vfd_gm ورژن : V36.50 به تاريخ :11-10-2015 منومشکی
 57. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000 fullhd usb ورژن : v36.68 به تاريخ : 14-10-2015 منوip
 58. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000 fullhd usb ورژن : v36.68 به تاريخ : 14-10-2015 منومشکی
 59. نرم افزار آی استارISTAR X35000 MEGA FULL HD ورژنv14.58 به تاریخ:17.10.2015
 60. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000 fullhd usb 2tuner ورژن : V36.77 به تاريخ : 22-10-2015 منو مشکی
 61. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000 fullhd usb 2tuner ورژن : V36.77 به تاريخ : 22-10-2015 منوip
 62. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000super fullhd usb 2tuner ورژن : V36.77 به تاريخ : 22-10-2015 منو مشکی
 63. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000super fullhd usb 2tuner ورژن : V36.77 به تاريخ : 22-10-2015 منوip
 64. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x70000mega fullhd usb 2tuner ورژن : V14.78 به تاريخ : 25-10-2015 منو ip
 65. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x70000mega fullhd usb 2tuner ورژن : V14.78 به تاريخ : 25-10-2015 منو مشکی
 66. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000mega fullhd ورژن : V14.78 به تاريخ : 25-10-2015 منو مشکی
 67. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000mega fullhd ورژن : V14.78 به تاريخ : 25-10-2015 منو مشکی
 68. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000 fullhd usb 2tuner ورژن : V36.78 به تاريخ : 26-10-2015 منو مشکی
 69. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000 fullhd usb 2tuner ورژن : V36.78 به تاريخ : 26-10-2015 منوIP
 70. نرم افزار جدید رسیور ایستار x35000fullhdورژن 36.82به تاریخ16/11/2015
 71. فیلم اموزش درست کردن ایستار Istar x35000.70000 وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 72. معرفی اپشن iSTAR World در رسیور ای استار35000 سری ip
 73. معرفی اپشن iSTAR World در رسیور ای استار70000 سری ip
 74. دانلود بازيهاي Native32 براي ای استار35000
 75. دانلود بازيهاي Native32 براي ای استار 70000
 76. دیدن فیلمهای انلاین در رسیور ای استار 35000
 77. دیدن فیلمهای انلاین در رسیور ای استار 70000
 78. اموزش وارد کردن کردن کد بیس در رسیور ای استار 70000mega
 79. اموزش وارد کردن کردن کد بیس در رسیور ای استار 35000mega
 80. اموزش upgrade کردن online در رسیور ای استار35000
 81. اموزش upgrade کردن online در رسیور ای استار70000
 82. آموزش راه اندازی رسیورهای آی استار سری (35000 ) به وسیله فایل ( rom ) و بدون نیاز به فلش کردن رسیور
 83. آموزش راه اندازی رسیورهای آی استار سری (70000 ) به وسیله فایل ( rom ) و بدون نیاز به فلش کردن رسیور
 84. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istar x35000 fullhd usb ورژن : V36.90 به تاريخ : 2015/11/19 منومشکی
 85. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istar x35000 fullhd usb ورژن : V36.90 به تاريخ : 2015/11/19 منوip
 86. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور istar x35000
 87. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور istar x70000
 88. اموزش شبکه کردن رسیور و pc در رسیور ای استار 35000.70000
 89. فایل فلش رسیور ISTAR 70000 mega
 90. فایل فلش رسیور ISTAR 35000 mega
 91. نحوه فعالسازي گزینه ( Cardless ) جهت بازگشایی کانال هاي کارتی درISTAR X70000 MEGA
 92. نحوه فعالسازي گزینه ( Cardless ) جهت بازگشایی کانال هاي کارتی درISTAR X35000 MEGA
 93. مستر کد رسیور istar 35000 mega
 94. مستر کد رسیور istar 70000 mega
 95. نحوه راه اندازی iptv در ای استار 35000 MEGA
 96. نحوه راه اندازی iptv در ای استار 70000 MEGA
 97. مطالب اموزشی ای استار 70000 mega
 98. مطالب اموزشی ای استار 35000 mega
 99. فیلم اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اینترنت سیم کارت و گوشی اندروید و اکانت gshare.ir در ایستار70000-X35000
 100. نرم افزار رسمی آی استارISTAR X35000 MEGA FULL HD GPRS ورژنv1499 به تاریخ 2015/12/11
 101. نرم افزار رسمی آی استارISTAR X70000 MEGA FULL HD GPRS ورژنv1499 به تاریخ 2015/12/11
 102. نرم افزار جدید رسیور ای استار x35000به ورژن 3699تاریخ 13/12/2015
 103. حتما بخوانید :اطلاعیه شرکت ایستار istar درباره قطعی اکانتهای هوایی و اینترنتی
 104. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx70000mega fullhd 2tuner ورژن : V15.36 به تاريخ : 2015/12/14 منومشکی
 105. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx35000mega fullhd 2tuner ورژن : V15.36 به تاريخ : 2015/12/14 منومشکی
 106. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx35000mega fullhd 2tuner ورژن : V15.36 به تاريخ : 2015/12/14 منوip
 107. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx70000mega fullhd 2tuner ورژن : V15.36 به تاريخ : 2015/12/14 منوip
 108. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx35000 fullhd ورژن 3699 به تاريخ 26/12/2015
 109. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx35000 fullhd ورژن 1557 به تاريخ 28/12/2015 منو IP
 110. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx70000 MEGA fullhd ورژن 1557 به تاريخ 28/12/2015 منو IP
 111. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستارistarx35000-vfd-ip-fullhd ورژن 37.02به تاريخ 1/1/2016
 112. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000 fullhd usb 2tuner ورژن : V37.02 به تاريخ : 03-01-2016 منو مشکی
 113. بازشدن همه پکیجهای ورزشی روی ISTAR روی همه تعرفه های GSHARE.IR بین اسپورت FOOTBALL1.2 .BT.eleven-arena -sk- nova
 114. جدیدترین نرم افزار رسیور آیستار مدل iSTAR X35000_IP ورژن 37.03 به تاریخ 13/1/2016
 115. جدیدترین نرم افزار رسیور آیستار مدل iSTAR X35000_GM ورژن 37.03 به تاریخ 13/1/2016
 116. جدیدترین نرم افزار رسیور آیستار مدلiSTAR X35000 MEGA_IP ورژن 15.64 به تاریخ 13/1/2016
 117. نرم افزار جدید رسیور ای استار مدل X70000mega_2TUNERورژنV1564 تاریخ 20/1/2016
 118. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x70000MEGA fullhd usb 2tuner ورژن : V15.93 به تاريخ :25-02-2016 منو IP
 119. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونره آی ستار istar x35000MEGA fullhd usb 2tuner ورژن : V15.93 به تاريخ :25-02-2016 منو IP
 120. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx70000 mega fullhd 2tuner ورژن : V15.93 به تاريخ :26-02-2016 منو مشکی
 121. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx35000 mega fullhd 2tuner ورژن : V15.93 به تاريخ :26-02-2016 منو مشکی
 122. نـــــرم افـــزار رسیور دو تیونر آی ستار istar x35000MEGA fullhd ورژن : V37.20 به تاريخ :10-05-2016 منو IP
 123. نرم افزار رسیور iSTAR X35000 MEGA FULLHD2 TUNER ورژن: 16.80 به تاریخ:15-05-2016 منوIP
 124. نرم افزار رسیور iSTAR X70000 MEGA FULLHD2 TUNER ورژن: 16.80 به تاریخ:15-05-2016
 125. نرم افزار جدید رسیور آیستار مدلx70000 mega ( منو ip ) ورژن: V16.98 به تاریخ 2016/06/11
 126. نرم افزار جدید رسیور آیستار مدل x35000 mega ( منو ip ) ورژن: V16.98 به تاریخ 2016/06/11
 127. نرم افزار رسیور آی استار مدل X35000 GPRS ( منو ip ) ورژن: V37.20 به تاریخ 2016/06/11
 128. نرم افزار رسیور آی استار مدل X35000 MEGA GPRS ( منو ip ) ورژن: V16.80 به تاریخ 2016/06/11
 129. نرم افزار رسیور آی استار مدل X70000 MEGA GPRS ( منو ip ) ورژن: V16.80 به تاریخ 2016/06/11
 130. عکسهای از قدرت اکانت gshare.ir باز کردن کانالهای سفارشی در ایستار
 131. نرم افزار جدید ریسیور istar_x70000_mega_v1718_gprs تاریخ:2016.07.01
 132. نرم افزار رسیور istar x70000 fullhd2 tuner gprs-ca-usb ورژن: 17.21 به تاریخ:14-07-201
 133. نرم افزار رسیور آی ستار istarx35000 mega fullhd 2tuner ورژن: V17.21 بتاريخ:14-07-2016
 134. نرم افزار رسیور آی استار مدل X35000-VFD ( منو ip ) ورژن: V36.21 به تاریخ 2016/07/24
 135. نرم‌افزار جدید و رسمی رسیور istar X35000 MEGA FULL HD 2TUNER V17.25 به تاریخ 1.8.2016
 136. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx70000 mega fullhd 2tuner ورژن: 17.25 به تاریخ:31-07-201
 137. نرم افزار رسیور دو تیونره istar x35000 fullhd usb 2tuner ورژن:v37.25 بتاریخ:02-08-2016
 138. نرم افزار رسیور ای استار gprs_istar 35000mega_vfd_ip بتاریخ:10-09-2016
 139. نرم افزار رسیور ای استار gprs_istar 70000mega_vfd_ip بتاریخ:10-09-2016
 140. نرم افزار جدید و رسمی رسیور istar X35000 Full HD به تاریخ 2016.10.21 ورژن: v37.30
 141. اختصاصی لیست کانال اماده برای کشور افغانستان برای istar x35000 & 70000
 142. اختصاصی لیست کانال اماده istar x35000 & 70000 برای کشور و استانهای ایران
 143. نرم افزار جدید و رسمی ایستار istar x70000 mega ورژن 17.70 به تاریخ 2016/09/23
 144. نرم افزار جدید رسیورای استار مدل istar X35000-MEGA ورژن: 17.70 بتاریخ 2016.12.07
 145. نرم افزار رسیورای استار مدل istar x70000 fullhd2 tuner gprs-ca-usb ورژن: 17.70 بتاریخ 2016.12.07
 146. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور ای استار مدل x35000 mega
 147. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور ای استار مدل x70000 mega
 148. نرم افزار رسیور آی استار مدل X35000 GPRS ( منو ip ) ورژن: V37.39 به تاریخ 2017/02/11
 149. نرم افزار رسیورای استار مدل istar x70000 fullhd2 tuner gprs-ca-usb ورژن: 17.21 بتاریخ 2016.07.14
 150. نرم فزار جدید رسیور ای استار مدل x70000-mega ورژن v 19.00 بتاریخ 2017.05.25
 151. نرم افزار جدید رسیور ای استار مدل istar X35000-MEGA ورژن: 19.00 بتاریخ 2017.05.24
 152. نرم افزار جدید رسیور ای استار مدل istar X35000 ورژن: 37.58 بتاریخ2017.05.28
 153. اختصاصی :فایل فلش رسیور ای استار مدل istar X70000 MEGA_2TUNER
 154. اختصاصی :فایل فلش رسیور ای استار مدل istar X35000 MEGA_2TUNER
 155. اختصاصی :فایل فلش رسیور ای استار مدل istar X35000 FUllHD_2TUNER
 156. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx35000 mega fullhd 2tuner ورژن : V19.66 به تاريخ : 2017/07/12
 157. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istarx70000 mega fullhd 2tuner ورژن : V19.66 به تاريخ : 2017/07/12
 158. نرم افزار جدید و رسمی رسیور istar x70000mega fullhd 2tuner gm v19.83 به تاریخ 3.8.2017
 159. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istar x70000mega fullhd 2tuner ورژن : V19.83 به تاريخ : 2017/08/03
 160. نرم افزار جدید و رسمی رسیور istar x35000mega fullhd 2tuner gm v19.83 به تاریخ 3.8.2017
 161. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istar x35000mega fullhd 2tuner ورژن : V19.83 به تاريخ : 2017/08/03
 162. نرم افزار رسمی رسیور istar مدلgprs x35000_vfd_im ورژن v3747 به تاریخ 2017.08.09
 163. نرم افزار جدید و رسمی رسیور GPRS ISTAR X70000 MEGA VFD IP ورژن v19.69 به تاریخ 2017.08.12
 164. نرم افزار جدید و رسمی رسیور GPRS ISTAR X35000 MEGA VFD IP ورژن v19.69 به تاریخ 2017.08.12
 165. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ای استار مدل x 35000 vfd ip ورژن v 37.59 به تاریخ 2017.08.27
 166. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istar x70000mega fullhd 2tuner ورژن : V19.83 به تاريخ : 2017/08/29
 167. نـــــرم افـــزار رسیور آی ستار istar x35000mega fullhd 2tuner ورژن : V19.83 به تاريخ : 2017/08/29
 168. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ای استار مدل X70000MEGA_VFD_IP ورژن v 19.70 به تاریخ 2017.09.02
 169. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ای استار مدل X35000MEGA_VFD_IP ورژن v 19.70 به تاریخ 2017.09.02
 170. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ای استار مدل gprs istar x35000 vfd_ip ورژن v 37.60 به تاریخ 2017.09.09
 171. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list istar x35000
 172. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list istarX70000 MEGA
 173. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list istar X 35000 MEGA
 174. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading istar X70000
 175. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading X70000 MEGA
 176. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading x35000
 177. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading x35000 MEGA
 178. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading istarx35000 mega fullhd 2tuner
 179. اختصاصی: فیلم اموزش فلش کردن ورفع مشکل بوت loading istarx70000 mega fullhd 2tuner
 180. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ایستار مدل ISTAR X35000 MEGA ورژن v20.44 به تاریخ 2017.12.04
 181. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ایستار مدل ISTAR X70000 MEGA ورژن v20.44 به تاریخ 2017.12.04
 182. نرم افزار جدید رسیور istar_ x70000 mega 2tuner full hd ( منو ip ) ورژن: V 20.79 به تاریخ : 14-12-2017
 183. نرم افزار جدید رسیور istar_ x70000 mega 2tuner full hd ( منو مشکی ) ورژن: V 20.79 به تاریخ : 14-12-2017
 184. نرم افزار جدید رسیور istar_ x35000 mega 2tuner full hd ( منو ip ) ورژن: V 20.79 به تاریخ : 14-12-2017
 185. نرم افزار جدید رسیور istar_ x35000 mega 2tuner full hd ( منو مشکی ) ورژن: V 20.79 به تاریخ : 14-12-2017
 186. نرم افزار جدید و رسمی رسیورایستار مدل ISTAR X35000 FullHD ورژن v37.48 بتاریخ 2017/12/18
 187. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ایستار مدل ISTAR X35000-MEGA ورژن v20.79 بتاریخ 2018/01/06
 188. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ایستار مدل ISTAR X35000 OLD ورژن v37.48 بتاریخ 2018/01/06
 189. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ایستار مدل ISTAR X70000-MEGA ورژن v20.79 بتاریخ 2018/01/06
 190. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ایستار مدل ISTAR X35000 ورژن v37.60b بتاریخ 2018/01/09
 191. نـــــرم افـــزار رسمی رسیور آی ستار مدل istar_ x70000 mega 2tuner full hd به بتاریخ 20195/24
 192. نـــــرم افـــزار رسمی رسیور آی ستار مدل istar_ x35000 mega 2tuner full hdبه بتاریخ 2019/5/24